06 41731672 info@previdu.nl

Voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Een unieke, multidisciplinaire aanpak

Onze snelle samenleving vraagt om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Toch brengen we deze vitaliteit en duurzame inzetbaarheid regelmatig in gevaar. De multidisciplinaire aanpak van previdu zorgt voor bewustwording hiervan in een vroeg stadium. Door bijtijds signalen op te pikken en te laten zien dat we ook op een andere manier naar onszelf kunnen kijken en voor onszelf kunnen zorgen. Zodat burn-out, cynisme en zinloosheid plaats kunnen maken voor veerkracht, motivatie en zingeving.

Voor deelnemers

Een previdu-dag geeft inzicht in de patronen die jou helpen om je maximale potentieel te bereiken.

Voor organisaties

previdu is een integrale aanpak voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. previdu werkt vooral preventief.

Multidisciplinair

previdu is een multidisciplinaire benadering voor optimale vitaliteit en inzetbaarheid. We maken gebruik van hedendaagse én eeuwenoude kennis. Moderne en traditionele geneeskunde, homeopathie, osteopathie, voedingsleer, mesologie, psychologie en yoga dragen op hun eigen manier bij aan een integrale analyse en geven antwoord op de vraag hoe het anders, beter kan.

De previdu-dag

De previdu-dag is een intensieve, ééndaagse zoektocht naar de manier waarop we ons potentieel duurzaam kunnen (blijven) benutten.  Vier experts kijken vanuit de verschillende disciplines naar zaken als fysieke toestand, energetische (dis)balans, mentale patronen en strategieën. Gedurende de hele dag wordt er gezorgd voor – natuurlijk – gezond eten en drinken.

Meer weten?

Neem contact op.