06 41731672 info@previdu.nl

De previdu-dag

Tijdens de previdu-dag hebben de vier deelnemers vier maal een consult met telkens één lid uit een team van verschillende professionals. Alle professionals zijn erop getraind om naar het geheel te kijken, te zien hoe de wisselwerking tussen lichaam en geest verloopt en waar een mogelijke disbalans zit. Voor elk consult wordt veel tijd uitgetrokken, zodat er volle aandacht is.

‘De previdu-dag is een dag waarin je alle tijd krijgt om goed voor jezelf te zorgen, lekker te eten en naar buiten te gaan. Kortom een moment zoals je na afloop hopelijk nog veel vaker voor jezelf zult creëren.’

Programma

De dag duurt van 9.00 tot 17.00 uur en het programma is in het algemeen als volgt.

  • 9.00 uur: ontvangst met koffie of thee, een uitleg over de dag en wat de deelnemer van de sessies kan verwachten
  • 9.30 uur: eerste consult
  • 11.00 uur: tweede consult
  • 12.30 uur: lunch
  • 14.00 uur: derde consult
  • 15.30 uur: vierde consult
  • 17.00 uur: afsluiting met een drankje

Na afloop

Aan het eind van de dag komen de teamleden van previdu samen en bespreken de resultaten van de gesprekken en onderzoeken. Na ongeveer twee weken ontvangt iedere deelnemer een kort rapport met een integraal beeld van zijn fysieke en mentale gezondheid. Aan de hand van de uitkomst bieden wij praktische tips en adviezen over hoe de deelnemers hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren. In een nagesprek met de psycholoog/coach worden de bevindingen en het rapport doorgesproken.

Meer weten?

Neem contact op.

Share This